Kullanıcı Sözleşmesi

UZEMKU KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1                  : TARAFLAR

Meşrutiyet Mahallesi, Selanik Caddesi, Öncel Apt. NO: 78/18 Çankaya/ Ankara adresinde faaliyet gösteren Uzemku Bilgi Teknolojileri Sanayi, Ticaret, Organizasyon, Reklamcılık, Pazarlama, İnternetten Satış ve Danışmanlık Hizmetleri LTD. Şirketine ait olan ve şirketin ayrı bir kuruluşu olan www.uzemku.com sitesi ile (bundan sonda “uzemku” olarak adlandırılacaktır.) Diğer taraftan iş bu sözleşmeyi inceleyip ve bütün şartlarını eksiksiz bir şekilde kabul eden kullanıcılar arasından imza edilmiştir.

Siteye üye olan bütün kullanıcılar iş bu kullanıcı sözleşmesini okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 2                  : TANIMLAR

Uzemku                     : www.uzemku.com isimli internet sitesi ile faaliyet gösteren Eğitmen, kurs veren kişiler ve kullanıcıları ortak bir platformda bir araya getiren, Eğitmenlere ait olan bütün, her çeşit eğitim materyallerinin satışına aracılık eden ve bu aracılık faaliyetleri karşılığında belli bir komisyon alan internet platformudur.

 Kullanıcı                    : www.uzemku.com sitesine iş bu sözleşmeyi kabul edip onaylamak sureti ile kullanıcı olan ve site aracılığı ile mal veya hizmet satın alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Eğitmen                     : www.uzemku.com sitesi aracılığı ile belirli konularda eğitim almak isteyen kullanıcılara iş bu kullanıcı sözleşmesinin belirlemiş olduğu belli şartlar doğrultusunda eğitim vermeyi taahhüt eden ve eğitim veren gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir. Eğitmen aynı zamanda sitenin bir kullanıcısı, üyesi anlamına gelmektedir.

MADDE 3                  : SÜRE

Üyelik, Kullanıcının kendisine ait olan bilgileri gerçeğe uygun ve Türkiye cumhuriyet Kanunları çerçevesinde yasalara uygun bir şekilde üyelik kaydının tamamlanması ve siteye ilk giriş yapması sonrası üyelik süreci başlamış olacaktır. Siteye üye olan, üyelik sürecini kabul edip, onaylayan her gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı olarak kabul edilir.

MADDE 4                  : KAPSAM

 İş bu sözleşmenin kapsamı şu şekildedir;

www.uzemku.com isimli internet sitesi, yani uzemku, Kullanıcılara ve Eğitmenlere internet platformu üzerinden ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma imkânı sunan sanal bir nevi pazaryeri ortamı sağlamaktadır. Uzemku sadece ve sadece mal veya hizmet satan kişiler ile mal veya hizmet satın almak isteyen kullanıcıları ortak bir platformda bir araya getirmekle mükellef olup başkaca bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Site kesinlikle hiçbir zaman kendi nam veya hesabına herhangi bir satış yapmamaktadır.

Uzemku, Eğitmenler ve kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin, satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal mevzuata uygun olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. 

MADDE 5                 : UZEMKU TARAFINDAN SAĞLANAN HİZMETLER

Uzemku tarafından kullanıcıların faydalanması amacıyla sağlanan hizmetler ve faaliyetler şu şekildedir;

1-Uzemku, Eğitmenler tarafından verilen Sanal Kurs veya eğitim paketleri, Özellikle eğitim materyallerini içeren ürün satışı, Organizasyon düzenlenmesi, eğitim konularından Hizmet vermek ve konularda danışmanlık sağlamak üzerine kurulmuş olan internet platformudur.

2-Uzemku Eğitmenler ile kullanıcılar arasında gerek mal veya hizmet alımı ve satımı konusunda gerekse de sosyal bir ortam, etkileşim ve haberleşme konusunda bir ortak platform sağlamayı hedeflemektedir.

MADDE 6                  : UZEMKU RİSK YÖNETİMİ ve SİSTEMİ

1-      Eğitmen veya Kullanıcının herhangi bir şekilde tarafı olmayan uzemku, mal veya hizmetin alımı/satımı konusunda taraflardan herhangi birinin uğrayabileceği en ufak mağduriyeti dahi giderebilmek amacı ile Uzemku Risk Sistemini sağlamaktadır.   Uzemku Eğitmene malın teslimi, eğitmenin vermiş olduğu hizmeti veya eğitmenin vermiş olduğu eğitim kursuna karşılık hak etmiş olduğu ödemeyi alamama; Kullanıcının ise bedelin ödenmesine karşılık, satın almış olduğu mal veya hizmetin hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlar.

 2-      Uzemku Sıfır Risk Yönetimi Sistemi kapsamında Uzemku eğitmenlere olan ödemeler için aracı firmalar ile çalışamaktadır, ücret tahsilatları aracı firmalar aracılığı ile yapılmaktadır. Aracı firmaların çalışma politikalarına göre ürün, mal veya hizmetlere ait olan tahsilatlar ve Eğitmen hak ediş ödeme işleyişleri değişebilmektedir.

3-      Eğitmen, verilmiş olan eğitim veya kurstan memnun kaldığı takdirde ve kullanıcı aldığı ürün veya hizmeti kanunlar ile belirlenmiş olan yasalar süreler içerisinde iptal etmediği sürece ürün veya hizmet kararlaştırılan niteliklere ve şartlara uygun ise, ürün ve/veya hizmet bedeli eğitmenin banka hesabına transferi Uzemku veya ödemeler için görevlendirilen aracı kuruluş tarafından yapılır. Taraflar arasında gerçekleştirilen Ürün veya hizmet bedelleri eğitmenin banka hesabına transfer edileceği süre aracı kuruluşun politikalarına uygun olarak gerçekleştirilir. Tahsilat, ödeme konusunda aracı kuruluştan doğan zararlardan Uzemku sorumlu tutulamaz. Uzemku aracı kuruluşu değiştirme, tahsilat biçimini değiştirme, tahsilatları bizzat kendisi yapma değişikliği hakkında sahiptir. 

4-      Eğitmen ürün veya hizmetin kullanıcıya teslimini yani ifasını sağlamaz ise ya da kullanıcı tarafından gönderilen ürün ve/veya hizmetin belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilir ise veya kullanıcı ürün ve/veya hizmeti satın almaktan yasal süreler içerisinde vazgeçer ise, ürün/hizmet bedeli aracı kuruluşun güvenli hesabından kullanıcıya iade edilir.

5-      Kullanıcı, Tüketicinin Korunmasına dair Kanunda belirtilen on dört gün içinde (aşağıda belirtilen kapsam haricinde) herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. Ancak Tüketicinin Korunmasına dair  Kanun uyarınca cayma süresi olan 14 günlük süre sonunda Eğitmen üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiği varsayılır ve ücret iadesi gerçekleştirilmez. Kullanıcı satın almış olduğu ürünü onaylamadığı hallerde veya onay hatırlatma bildirimlerine, mesajlarına cevap vermediği hallerde de ürün/hizmet bedelleri peşinen eğitmene transfer edileceğinden Uzemku iade işlemini gerçekleştirmez.

6-      Uzemku, eğitmen ve Kullanıcı arasında yaşanabilecek uyuşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya kesinleşmiş bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, ürün ve/veya hizmet bedelini aracı kuruluş veya Uzemku hesabında bloke etme, bekletme hakkına sahiptir. 

7-      Uzemku, Uzemku Sıfır Risk Sisteminden ve Uzemku hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürün ve/veya hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya ürünün ithal edilmesi halinde ithali ile ilgili her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülükten; eğitmen tarafından verilen hizmet, kurs, eğitim, video ve paylaşımlarında geçen telif haklarından sorumlu değildir. Sorumlu eğitmenin kendisidir.

8-      6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olan Uzemku'nun eğitmen ve/veya Kullanıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. 

9-      İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan Sıfır Risk Sisteminin işleyişini sağlamak amacıyla eğitmen, satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Kullanıcıdan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Uzemku’yu temsilci olarak atamaktadır. Kullanıcı, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin ödemeyi eğitmenin temsilcisi sıfatıyla Uzemku’ ya yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Yukarıda belirtilen temsil yetkisinin eğitmen tarafından iptal edilmesi halinde Uzemku, kullanıcının ve eğitmenin sözleşmesini iptal etme hakkına sahiptir.

10-  Uzemku, belirleyeceği kapsamda (belirli ürün kategorileri, belirli kullanıcı ve eğitmen kitlesi, belirli sipariş tutarı ile sınırlı olarak) kullanıcının yasal cayma hakkını kullanması halinde, sipariş konusu ürün ve/veya hizmet bedelini eğitmenden herhangi bir onay veya talimat beklemeksizin kullanıcının hesabına 30 gün içerisinde iade edebilecektir.  Uzemku, iade sisteminin kapsamını değiştirme, genişletme veya bu uygulamanın tamamen yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar.

11-  İade sistemi kapsamında, ürün ve/veya hizmet bedelinin Uzemku tarafından Kullanıcıya iade edilmiş olması halinde, yasal mevzuat uyarınca, Kullanıcının teslim almış olduğu (varsa) ilgili ürün ve/veya hizmeti Eğitmene iade yükümlülüğü ile eğitmenin de ürün ve hizmet bedelini Uzemku’ya iade etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Eğitmen olarak hizmet verirken veya ürün gönderirken; Kullanıcı, ödemeyi yapmasını takip eden 3 iş günü +24 saat içerisinde kullanıcının gönderdiği ürüne ilişkin kargo bilgilerini kullanıcı hesabındaki ilgili alanlara gireceğini ve bu bilgilerin güncel ve doğru olacağını kabul etmektedir. Hizmet işlemlerinde ise ödemenin ardından kullanıcı direk hizmet paneline Uzemku otomatik sistemi tarafından yönlendirilir. Eğitmen olarak, Kullanıcının iade amacıyla iade kargo bilgilerini girmesini takip eden 3 iş günü + 24 saat içerisinde ürünü veya hizmeti teslim alıp almadığınıza ilişkin kullanıcı hesabındaki ilgili alan üzerinden bilgi vereceğin kabul ve beyan etmektedir. Kullanıcı olarak ise, ürünün ve/veya hizmetin iadesine ilişkin kargo bilgilerini, iade işlemini başlatmanızı takip eden 3 iş günü +24 saat içerisinde kullanıcı hesabındaki ilgili alanlara doğru ve güncel şekilde gireceğinizi kabul etmektedir

12-  Kullanıcılar, İade Sistemi kapsamında ürün ve/veya hizmet satışı niteliği taşımayan, sadece para transferini sağlayacak hiçbir işlem yapmamayı, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmamayı, Uzemku’nun zararına yol açacak aldatıcı, hileli, yanıltıcı işlemler yapmamayı kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcılar olarak, bu maddede yer alan taahhütlerine aykırı işlemleri nedeniyle Uzemku’nun uğrayacağı, avukatlık ücreti ve mahkeme masrafları dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm doğrudan ve dolaylı zarar ve ziyandan sorumlu olacağını ve ayrıca Uzemku’nun söz konusu fiilleri işleyen kimseler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunma hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan etmektedir. 

MADDE 7                 : UZEMKU KULLANIM ŞARTLARI

Kullanıcılar www.uzemku.com isimli internet sitesine girdiğinde, site içerisinde gezinti yaptığı sırada veya bu site aracılığı ile mal veya hizmet satın alma işlemi yaparken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul etmiş sayılmaktadır: 

a-      Kullanıcılar belirtilen kategoriler dışında herhangi bir başka mal ve hizmet satışının yapılması,

b-      Sitenin içerisinde yer alan videoların, kursların, eğitimlerin, metinlerin, içeriklerinin veya yazıları eserin yaratıcısı, satıcı, eğitmen veya yazarın izni alınmaksızın herhangi bir yolla kopyalanması, dağıtılması, digital ortamda çoğaltılması başka mecralarda tamamının veya bir kısmının yayınlanmasının yasaktır, bu yasağa aykırı davranışlarda yasak davranışta bulunan kişi tazminat ödemeyi taahhüt, beyan ve kabul eder. Minimum tazminat bedeli olarak 10.000 TL kararlaştırılmıştır.

c-       Ürün, hizmet ve içeriklerin yanlış kategoride listelenmesi ve listelenmeyen ürün satışı yapılması,

d-       Uzemku’nun marka ismini kötü gösteren veya kötüleyen davranışlar, marka değerine zarar verenler, benzer adla veya ses veya yazı ile Uzemku markasına çağrışım yapan kullanıcıları veya kişileri manipüle edecek söylem veya davranışlar,

e-       Uzemku hizmetleri kullanılırken; yorum, kişiler arası mesajlaşmalar veya Uzemku’nun diğer kullanım alanlarında terörizm propagandası, siyasi propaganda, kişi hak ve özgürlüklerini rencide edecek söylem ve davranışlar ve Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil eden söylem ve davranışlar,

f-       Sahte ürünlerin veya hizmetlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri sınai mülkiyet haklarının ihlali, 

g-      Başkasına ait olan her türlü eğitim materyallerinin kendisine ait imiş gibi site içerisinde sergilemek ve satışa sunmak,

h-      Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten menedildiğiniz halde başka isim ve sıfat adı altında Uzemku hizmetlerinin kullanılması. Bu hareketler tespit edildiği andan itibaren kişinin sözleşmesi feshedilir ve üyelik kaydı sistem içerisinden silinir.

i-       Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi veya ödemelerin muaccel hale gelmesi

j-       Fiyatların veya hizmetlerin manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların çalışmalarına, hizmetlerine, ürün/mal ticaretine müdahale edilmesi, 

k-      Aldatıcı, eksik, yanıltıcı, yanlış içerik açıklama yerleştirilmesi,

l-       Uzemku'nun yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının, hizmetlerinin veya isminin devredilmesi, 

m-    Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,

n-      Uzemku ‘ya veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması veya uzemku ismi ile başkaca digital ortamlara zarar verici içerikler yüklenmesi,

o-      Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, Uzemku altyapısına, sistemine zarar verilmesi, 

p-      Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi, 

q-      Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, diğer kullanıcıların e-posta, SMS bilgileri veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması, kullanılması ve işlenmesi ile bu kullanıcılara ticari ileti gönderilmesi,

r-       Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması. 

s-      Siteye üye olan kullanıcıların gelir vergisi, KDV ödemesi gibi resmi/hukuki işlemler tamamıyla kullanıcıya ait olup, bu işlemlerden doğacak sorunlardan kullanıcılar sorumludur. Uzemku kesinlikle sorumlu tutulamaz..

t-       Site üzerinde, kendi üyeliklerinizle ve diğer üyeler ve/veya tanıdıklarınıza ait üyelikler arasında ürün ve/veya hizmet satışı niteliğinde olmayan, sadece para transferini, değerli maden veya metal satışını sağlayacak her türlü nitelikte işlem yapılması ve sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunulması. 

y-      Uzemku platformunda; içerik oluşturan eğitmen, üye veya kullanıcılar yayınladıkları içeriklerden tamamıyla kendileri sorumlu olup, yasa karşısında oluşturdukları içeriklerinden dolayı tüm sorumluluğun kendilerinde olduğunu kabul ettiğini beyan etmektedir. Bu konu da Uzemku'nun herhangi bir sorumluluğunun olmadığının bilincinde olduğunu kabul etmemektedir. 

MADDE 8                 : SATIŞI YAPILABİLECEK MAL ve HİZMET KATEGORİLERİ

Uzemku, bilgi teknolojileri alanında kullanıcılarına destek veren bir digital platformdur. Bu platformda Uzemku işleyişi ve kapsama alanı dışında olan mal/ürün satışları yapılamaz. Listelenmesine izin verilen ürün kategorileri şu şekildedir;

a-      İndirilebilir olan E-kitap, E-dergi, E-gazete; Kitap, eğitmen notları vb.

b-      Ders işleyişini veya öğrenmeyi kolaylaştıracak materyal, araç ve gereçler, kırtasiye ürünleri,

c-      Okulla destek olacak, sınavlara hazırlıkta yardımcı kitap, materyal, kayıtlar vb,,

d-      Eğitmen, uzman kişiler tarafından içerikleri oluşturulmuş hazırlanmış test, CD, DVD, dijital materyaller vb,

e-      Kurs, eğitim kampları için gerekli olan üniforma, giyim, armalar, aksesuarlar vb,

f-       Eğitmenin ve/veya kullanıcıların özel/özgün tasarımları veya özel/özgün materyalleri vb,

g-      Eğitmenin tavsiyeleri olan, kursun veya hizmetin içeriğinde geçen araç, gereç, materyaller,

h-      Kullanıcıların daha kaliteli çekimler yapabilmesini sağlayacak olan kamera, ses kayıt cihazları, ışıklandırma, tripot, hafıza kartları, flaş belek, CD, DVD vb,

i-       Kullanıcıların işini kolaylaştıracak zararlı olmayan programlar, yazılımlar, tasarımlar vb,

j-       Kullanıcılara veya kişilere yarar sağlayacak danışmanlık hizmetleri veya hizmetler vb,

MADDE 9                  : UZEMKU SATIŞ KOŞULLARI

Kullanıcılar veya Eğitmenler tarafından Ürün ve/veya hizmet yayınladığında, Eğitmen ve/veya kullanıcı sıfatıyla aşağıda belirtilen koşullar ve " Eğitmenler ve Kullanıcılar İçin Kurallar" ekine uygun davranacağını kabul etmektedir;

a-      Eğitmen veya kullanıcı Ürün ve/veya hizmeti zamanında, sitede belirtilen şekilde gereksinimlere, açıklamalara, niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğini kabul etmektedir. 

b-      Eğitmenler ve kullanıcılar arasında gerçekleştirilen alım-satın işlemlerinde Eğitmenler ve /veya kullanıcılar arasında tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerinin muhatabının bizzat kendileri olacağını ve alıcının taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağını, kabul etmektedir.

c-      Eğitmen ve/veya satıcı olarak, ilgili düzenlemeler veya Uzemku’nun belirleyeceği politikalar uyarınca sitede yapılacak ileri geliştirmelere, güncellemelere ve kurallara uygun davranacağını kabul etmektedir

d-      Eğitmen ve/veya satıcı olarak;

1-      Ürün ve/veya hizmetlerin sitede yayınlandığında ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, yayınladığınız ürünlerin/hizmetlerin/kursların mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu

2-      Ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal ettiğinizi, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,

3-      Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletişim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tabi olmaksızın Uzemku’ ya işbu sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisarı ücretsiz bir lisans vermekte olduğunuzu, aynı zamanda iş bu sözleşmenin bir nevi lisans sözleşmesi olduğunu,

4-      Ürün ve/veya hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini,

5-      Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı, davranmamanız takdirde iş bu sözleşmenin haksız fiilin meydana geldiği andan itibaren kendiliğinden sona erdiğini kabul etmektesiniz.

6-      Eğitmen ve/veya satıcı olarak, ürün veya hizmet sattığınız alıcının ürün ve/veya hizmetinin teslimi ve/veya fatura düzenlemesi gibi sadece site üzerinden satın alma işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere Ad, Soyad, Adres, Telefon ve Elektronik posta gibi kişisel verilerini işleyebileceğinizi ve bu durum haricinde farklı bir şekilde alıcının kişisel verilerini işlemeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

7-       Eğitmen ve/veya satıcı olarak, sitede kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye yaptırmanız durumda, Uzemku ‘ya karşı tedarikçinizin site üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı tedarikçi ile birlikte sorumlu olduğunuzu kabul beyan ve taahhüt edersiniz.

8-      Eğitmen ve/veya satıcı olarak, sitede kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye yaptırmanız durumda, Uzemku ‘ya karşı tedarikçinizin site üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı tedarikçi ile birlikte sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

 MADDE 10                           : YAYINLAMA      

İş bu sözleşmeyi imza eden gerçek veya tüzel kişi üye Ürün, Eğitim, Kurs, Yazı ve/veya hizmeti satışa sunarken ekte yer alan Yayınlama Kurallarına uygun hareket etmeyi kabul etmektedir.

1-      Eğitmen veya üye yayınlanan ürün ve/veya hizmetlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan ürün ve/veya hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun yayınlamalardan/satışa sunulanlar ürünlerin yasallığından sorumludur.

2-      Eğitmen veya üye yasaklı ürün ve/veya hizmetler listesinde yer alan veya yasal düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek ürün ve/veya hizmetleri satışa sunamaz.

3-      Yurt dışından teslimatı yapılacak ürün ve/veya hizmet satışının gerçekleşeceği durumlarda yasal düzenlemeler uyarınca yurt dışından ülkeye girişi yasak olan veya ileride yasaklı hale gelebilecek ürün ve/veya hizmetler satışa sunulamaz.

MADDE 11                            : ÜCRETLER

Uzemku da yayınlanan kurslar, ürünler ve hizmetlere ilişkin ücretler "Kullanıcılar için Komisyonlar" bölümünde ilan edilmektedir. Uzemku, ücretlendirme politikasını ve ücretlerini değiştirme hakkına sahip olup 7 gün önceden yapacağı duyurular veya göndereceği mesajlar ile değiştirebilecektir. Bu değişikliği kabul etmeyen kullanıcılar 7 gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeden tazminatsız ve cezasız olarak üyelikten ayrılabilecektir. Üyelikten ayrılmayan Kullanıcılar için güncel ücretler geçerli olacaktır. 

Ürün veya hizmetin zamanında veya sitede belirtilen niteliklere uygun veya ayıpsız olarak teslim/ifa edilmemesi nedeniyle, ürün ve/veya hizmetlerin iade edilmesi veya satış işleminin iptal edilmesi hallerinde, Uzemku adına görevlendirilen aracı kuruluşu veya Uzemku tarafından satıcıdan alınan ücretler iade edilmeyecektir. 

Uzemku, aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli gördüğü durumlarda, Satıcı'dan kaynaklanan nedenlerle veya sistemin kötüye kullanılması sonucu maruz kaldığı veya ileride kalabileceği zarar ve ziyanını veya 3.kişilere veya kamu kurumuna yapmak zorunda kaldığı veya kalabileceği ödemeleri veya cezaları, Satıcı ‘nın diğer ürün veya hizmet satışlarından elde ettiği alacaklarından tutma veya hapis veya mahsup etme hakkı saklıdır;

a-      Bankaların ters ibraz-charge back işlemleri sonucu yapılan ödemeler, 

b-      Tüketici Mahkemelerin verdiği kararlar neticesinde Uzemku'nun Satıcı nedeniyle ödemek zorunda kaldığı veya muhtemelen ödemek zorunda kalacağı mahkeme masrafları dahil tüm ödeme kalemleri,

c-      Sistemin kötüye kullanılması neticesinde, Uzemku'nun ticari ilişkilerine önemli derecede zarar verici düzeyde maruz kaldığı tüm zarar ve ziyan kalemleri,

d-      Satıcı nedeniyle, Uzemku'nun Kamu Kurumları ve Kuruluşlarına ödemek zorunda kaldığı veya kalabileceği idari para cezaları ve diğer ödemeler, bu ödemelere Uzemku rücu etmek hakkı her zaman saklı kalmaktadır.

e-      Ödemeler için tayin edilen aracı şirket ve/veya Uzemku transfer, masraf, ödeme komisyonları ödemeleri,

MADDE 12               : FİKRİ MÜLKİYET

Sitenin ana fikri, Sitenin sunduğu hizmetlerin kopyalanması, Sitenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede Uzemku tarafından oluşturulan tüm içerik ile Uzemku markası ve logosu Uzemku ’ya aittir. Kullanıcılar, Uzemku'nun fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, kopyalayamaz bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Uzemku FSEK kanunu ve Borçlar Kanunu çerçevesinde her türlü tazminat hakkını saklı tutmaktadır.

MADDE 13               : SATICI İÇERİKLERİNİN KORUNMASI

Uzemku, Site içerisinde yer alan içeriğin oluşturucusu, temsilcisi veya yayıncısı tarafından izin alınmaksızın kullanıcıların oluşturduğu ve paylaştığı ürünler, hizmetler, kurslar vb içeriklerin kopyalanması, çoğaltılması, kendi çıkarları doğrultusunda kullanılması, kullanılması veya herhangi bir yerde paylaşılmasının suç olduğunu bildiğini ve kabul ettiğini, aksi davranışları yaptığınızda ilgili içerikten tüm kazançlarınıza İcra Takibi başlatmayı, eğitmen zararını karşılamayı, Uzemku marka değerine verilen zararı karşılama, hakkınızda tazminat davası açılabileceğini veya hapis cezası alabileceğini, bildiğinizi kabul etmektedir.

MADDE 14                : KATILIMCI BELGESİ

Katılım belgeleri, Uzemku.com ‘un katılım belgesi otomosyonu tarafından kursa sitemiz üzerinden katılarak aldığını gösteren belge olarak kursu alan öğrencinin hesabında tanımlanır Öğrenci kursu satın alıp, kursun 0’ nü bitirdikten sonra sitenin sertifikalarım kısmında ilgi kursun altında beliren “Sertifikayı Al” butonuna tıklayarak katılım belgesini alır. Bu belge herhangi bir sertifika özelliği taşımayıp, eğitmen veya kurumlar tarafından Uzemku.com’da açılan kursa kaydolan ve bu kursun 0 ‘nü bitiren herkese verilmektedir. Bu sadece öğrencinin o kursu sitemiz üzerinden aldığını, katıldığını gösteren ve kursun 0’nü tamamladığını kanıtlayan bir belge niteliği taşımaktadır. Buradan doğacak herhangi bir hukuki veya sorundan Uzemku sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar ve Eğitmenler Uzemku’nun hakkında herhangi bir suçlamada bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MAADE 15               : UZEMKUNUN SİTE ÜZERİNDEKİ HAKLARI

a-      Uzemku, sitesinde sunulan hizmetleri, ürün ve içerikleri mevcut yasalara aykırı gördüğü takdirde ve site kurallarına aykırı bir şekilde hareket edildiğini gördüğü takdirde her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, kaldırma ve silme hakkına sahiptir. Uzemku, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Uzemku 'nun sözkonusu ürün ve/veya hizmetleri siteden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir sorumluluğu olmadığı gibi herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında da olmayacaktır. 

b-      Uzemku, marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişilerce Hak Sahipliği Koruma Programı aracılığı ile yapılacak başvuruları inceleyecektir. Uzemku Hak Sahipliği Programı ile yapılan başvurular sonucunda, kullanıcılara ilişkin ürün ve/veya hizmetlerin yayınını kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. 

c-      Kullanıcılar, Uzemku sitesinden aldıkları kurs, hizmetlerde 3 gün içerisinde aldıkları kursa alıcı onayı vermeyi kabul ederler. Onay sonrası ödenen ücretin transferi satıcıların hesabına yatırılır, ancak 3 gün içerisinde onay vermeyen kullanıcılara onay hatırlatma mesajı gönderilir. 2 Gün içerisinde bu hatırlatmaya onay veren veya bu uyarıya rağmen hiçbir işlem yapmayan kullanıcılar ödemeleri, ürün ve/veya hizmet bedeli satıcının hesabına transfer edeceğini kabul etmektedir.

d-      İş bu Sözleşmeye taraf olmakla Eğitmenler ve üyeler, Uzemku sitesi aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektedir. 

MADDE 16               : FESİH

Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak ve haklı bir gerekçeye dayanarak iş bu sözleşme ve eklerini yasal süreler içerisinde her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. Uzemku işbu sözleşmeyi haklı olarak ve tek taraflı olarak feshetmesi halinde, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacaktır. 

Uzemku, işbu sözleşme ve eklerini ihlal edilmesi durumunda sözleşmeyi ve üyeliğini derhal sonlandırabilir. Bu durumda, Uzemku'nun uğradığı tüm maddi ve manevi zarar ve ziyandan sorumlu olduklarını taraflar bilmektedir. 

MADDE 17               :UZEMKU NETWORK AĞI VEYA SATIŞ ORTAKLIĞI HAKLARI

Uzemku hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaşması için tüm kullanıcılara açmış olduğu satış ortaklığını sistemini kullanmaktadır. Satış ortaklığı kurallarını ve işleyişini Uzemku değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir. Satış ortaklığı ile satılan mal ve hizmetlerin ödemeleri Uzemku sayfası üzerinden yapılmamış ise Uzemku hizmet garantisi vermez, buradan doğacak herhangi bir sorunda Uzemku hiçbir sorumlu olmadığı gibi tüm sorumluluk taraflara aittir. Network ağı ile ilgili detaylar ise Network Ağı Hakları sözleşmesi detaylarında belirtilmiştir.

MADDE 18                : DELİL

Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

MADDE 19                : GENEL HÜKÜMLER

1-      Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların kontrolü dışında kalan öngörülemeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır. 

2-      Uzemku'nun kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini Uzemku’nun yazılı izni ve onayını almadan herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir. 

3-      Uzemku’nun iş bu sözleşmenin tarafına yapacağı bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir. 

4-      Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, Uzemku 'nun, kullanıcılara ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın, Gizlilik Politikasındaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve 3.kişilere aktarabileceğini kabul ederler. 

5-      İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, Ankara Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 

6-      Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir. 

7-      Uzemku’nun haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. 

8-      Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (Amazon, Remkod, Lidekom vs.) ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır. 

9-      Eğitmen veya üye, Uzemku 'nun Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olduğunu ve bu nedenle Eğitmen ve/veya Kullanıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10-  Uzemku reklamlarının, tekliflerinin ve ticari iletilerinin ilgi alanlarınız ve/veya siteyi kullanımınız ile ilişkili olmasını sağlamak amacıyla ticari ve teknik olarak mümkün olan en iyi gayreti gösterecektir. 

MADDE 20                : KABUL, ONAY VE EKLER

Kullanıcılar, sitede yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler. Kullanıcılar İş bu sözleşmenin tüm kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.